บันทึกชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นด้วย VS Code Remote SSH

ทำความรู้จักกับ VS Code Remote SSH ที่ช่วยชีวิตสะดวกขึ้นมากๆ โดยทดลองเชื่อมต่อกับ Azure VM Linux เพื่อเข้าไปลองสร้าง PostgreSQL ด้วย Docker Compose ครับ — สวัสดีผู้อ่านทุกท่านนะครับ ช่วงท่ีผ่านมา ผมมีโอกาสต้อง Setup Azure VM Linux แล้วเริ่มอยากหาประสบการณ์คล้ายๆกับการที่เรา Remote เข้าไปที่ Server สักเครื่องแล้วสามารถจัดการไฟล์ต่างๆได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะการอ่านและการแก้ไขไฟล์ครับ สมัยก่อนผมจะต้องเปิด Terminal รัน SSH เพื่อเข้าถึง Server และจัดการทุกสิ่งอย่างผ่าน Command-line ครับ ซึ่งผมต้องสารภาพว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ถนัดการทำงานในลักษณะนี้เลยเพราะผมเป็นคนจำพวกคำสั่งต่างๆไม่ค่อยได้ครับ ถ้ายิ่งเป็นการแก้ไขไฟล์ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยสำหรับผม

บันทึกชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นด้วย VS Code Remote SSH
บันทึกชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นด้วย VS Code Remote SSH